Don uitzendgroep volledig ingericht op de AVG-wetgeving!

Zoals wellicht bij iedereen bekend is er vanaf 25 Mei 2018 een nieuwe wetgeving van kracht in het kader van privacy met betrekking tot persoonsgegevens. Uiteraard willen wij als gerenommeerde uitzendorganisatie, hierin niet achter blijven.
Vandaar dat we begin dit jaar ons AVG traject gestart zijn.

Het begint om te weten wat de AVG wetgeving eigenlijk inhoudt.
De AVG wetgeving omschrijft de regels omtrent het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens die direct op een specifiek persoon te herleiden zijn.
Hieronder een mooi overzicht van de stappen die wij doorlopen hebben:

Eerst moesten we in kaart brengen onder welke voorwaarden wij persoonsgegevens mogen bewaren.

Hierop gingen we naar de "tekentafel".

Maik Beikes werd aangesteld als AVG Functionaris en mocht dit mooie project in goede banen leiden.
Deze ging samen met de externe partner aan de slag om onze administratie en IT hierop inrichten.
Hier ontving hij volledige medewerking van de Directie en alle collega's zodat dit op de juiste manier kon gebeuren.

 

  • De privacy statement werd aangepast en opnieuw op onze website geplaatst.
  • Een verwerkingsregister werd opgesteld.
  • Alle medewerkers waarvan wij persoonsgegevens bewaarden werden ingelicht via een mailing over hun gevoelige informatie en hoe wij hier netjes mee omgaan.
  • Ook ontvingen zij in de mail een aangepaste Privacy verklaring.
  • Onze IT specialist controleerde alle veiligheid met betrekking tot onze digitale zaken.
  • Wij stuurden een verwerkingsovereenkomsten naar onze leveranciers.
  • En tot slot werd alles administratief veilig opgeslagen en verwerkt voor het geval er in de toekomst door de overheid een controle plaats zal vinden.

Al met al was het een hele onderneming welke toch wel enige tijd in beslag heeft genomen.
Maar als het om de bescherming en privacy van onze medewerkers gaat, dan staat dat bij don uitzendgroep zo hoog in het vaandel dat wij dit er zeker voor over hebben gehad.

Don uitzendgroep is dus veilig en volledig ingericht volgens wetgeving, en wij zullen er alles aan doen om deze veiligheid van onze medewerkers te waarborgen.